Es aizeju jums vietu sataisīt

Tiem, kas lasa tikai latviski, šeit iekopēju uzrunu, ko teicu, tēvu mūžībā pavadot. Mana Tēva namā ir daudz mājokļu, saka Jēzus. Un es aizeju jums vietu sataisīt. (Jņ. 14) Pirms vēl pasaule bija, ir Vārds.  Dievišķais Darbības vārds, caur kuŗu, no kuŗa un uz kuŗu viss ir radīts. Meži ap mums, ezeri, jūŗas, mākoņi un […]

Read More Es aizeju jums vietu sataisīt

(untitled) or mute

As I took my father’s hand in mine, I was stricken how similar the hands were. His hand, rough from work, and scarred, and damaged by the explosives after the war, when he was too inquisitive. My hands, scarred, a little rough and fingerless from being too inquisitive 29 years later. There was a large […]

Read More (untitled) or mute

into that good night

tō niht mīn fadir for-ferðe. God is merciful. yesterday i thought of Dylan Thomas’ Do not go gentle into that good night: how true to the wind that poem sailed. And now, to the funeral arrangements.

Read More into that good night