funeral coffee

the kitchen is ever dark, and cold, and cave-like, and sombre. starting the fire, on gas or in the cooking range. the quiet determinism of those present in the house for the morning. the smell of sadness, the unspoken collectiveness of all people waiting. the setting-up of the pots, the pouring of water, the measuring […]

Read More funeral coffee

pilnmēness/ pustrijos naktī// joprojām nav iespējams gulēt

skumju putns izplešas vējā un tumšmelnām spalvām ieķeŗas mākoņu malās. viņš plīvo starp zemi un debesīm, starp to, kas varēja būt, un to, kas nenotika. viņa kājas iejūk vīnogu zaros aiz loga, un viņa sirds sitas stiklos, klusumā, pārtraukta. sarāvies kamolā, skumju putns tup uz palodzes, un ir krietni pāri pusnaktij; viņa acis aizsedz mēnesi, […]

Read More pilnmēness/ pustrijos naktī// joprojām nav iespējams gulēt