Balošana

Manas cilts grāmatas Pēdējās lapās Daudz sarkanu pēdu: Kam četri pirksti, kam trīs, Ir pat kas velk tā uz vārnām. Medību pēdas un retas Saulrieta iedobes niedrājā — Sīki atzibšņi ūdeņu krēpēs, Vēja nospiedums ausmas rasā. Ko pēdas prasa. Palikt grāmatā vēl kādu Collu, vēl sprīdi, pirms To aizveŗ un pazaudē dubļos. Pāršķir vāku, iesējumā […]

Read More Balošana

par tautu dieviem un laiku dieviem, kas nepastāv mazāk tāpēc vien, ka kāds izdomāja ateismu

to laiku dievi tumsā un pērkonos, lāpu un skalu gaismā. šo laiku dievi steigā un panikā, sveču un elektrības spīdumā. to laiku dievi smagā darbā un asiņu upuŗos, degošu miesu smārdā un ražas vācēja sviedros. šo laiku dievi pie konvejieŗiem un letēm, lielveikalu drūzmā un mākslīgu kalnu slēptuvē. to laiku dievi – tirgoņi, ierauti laikā, […]

Read More par tautu dieviem un laiku dieviem, kas nepastāv mazāk tāpēc vien, ka kāds izdomāja ateismu

the magic of harry potter

some time ago i was asked a very interesting question by stripesknitted. the question, in translation, was this: is harry potter a wizard (a person who does magic), or not? i have great respect for stripesknitted,  and use the question here only as an initial quote for a broader discussion of certain cultural tendencies. so, […]

Read More the magic of harry potter