Es aizeju jums vietu sataisīt

Tiem, kas lasa tikai latviski, šeit iekopēju uzrunu, ko teicu, tēvu mūžībā pavadot.
wintry-home.jpegMana Tēva namā ir daudz mājokļu, saka Jēzus. Un es aizeju jums vietu sataisīt. (Jņ. 14)

Pirms vēl pasaule bija, ir Vārds.  Dievišķais Darbības vārds, caur kuŗu, no kuŗa un uz kuŗu viss ir radīts.
Meži ap mums, ezeri, jūŗas, mākoņi un katra gaisa molekula nāk no šīs radīšanas.
Un kā pēdējo savā radīšanā Dievs laida pasaulē cilvēku. Kuŗa sirds nerod miera, līdz kamēr tā atdusas Dievā.

Atdusēties Dievā nozīmē darbību, līdzdarbību Viņa radīšanā, viņa darbos tepat mums visapkārt. Celt māju ir darboties Dievā. Audzināt bērnus ir darboties Dievā. Kopt laukus un pļavas, iet mežā un druvā, makšķerēt ezerā — ir darboties Dievā.
Kad cilvēks ticībā saka Dievam – Tu, Jēzu, esi mans glābējs un mans mērķis, ar tevi es gribu savas dienas vadīt, ar tevi ieiet un iziet no šīs pasaules.
Un Jēzus atbild: Lai Tava sirds vairs nebaidās. Dievs tevi mīl. Viņš tevi izglābs. Psalmi saka – viņš tevi glābs no ķērēja cilpas, zem viņa spārniem tu būsi pasargāts.

Zem Viņa spārniem tu būsi pasargāts. Ja vien tu viņam pieķersies, tu būsi pasargāts. Jēzus saka — jūsu sirdis lai neizbīstas. Ticiet Tēvam un ticiet man. Viņš arī saka — es aizeju jums vietu sataisīt. Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs. Un, kur Es noeju, to ceļu jūs zināt.
Jēzus, kas nāvi iepazina visā tās pilnībā, ir aizgājis mums vietu sataisīt. Nevis kādiem mistiskiem viņiem, citiem, tur kaut kur, bet mums, kas te stāvam viņa priekšā. katrs ar savām bēdām un pārdomām pie vaļēja zārka.

Cilvēka nāve dažas lietas padara gŗūti iespējamas. Vairs nevar pateikt to labo un tiešo, ko vajadzēja, gribējās vai gadījās atlikt uz vēlāku reizi. Vairs nevar satikt vaigu vaigā un klusēt kopā vai runāt par niekiem, jo būs vēl tā reize, kad nopietni parunāsim. Nāve pārtrauc cilvēku tīklošanos tāpat kā tā pārtrauc cilvēku cerības, priekus, bēdas un bailes. Lielajā saskarsmes tīklā ir radies caurums. Kāds mezgls izrauts no saitēm. Kur gan sarautais tīmeklis var rast dziedināšanu un mierinājumu? Bet vienmēr pastāv iespēja satikties Dievā, caur Dievu. Jēzus saka — ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.– savas nāves priekšā ir labi zināt, ka ir kāds, kas tai gājis cauri un atgriezies, lai vestu līdzi citus.
Tāpat kā Jēzus rādīja cilvēkiem ceļu pie Tēva, viņš rādīja saviem sekotājiem arī to, kā dzīvot, mīlēt un ciest par tiem, ko mīl. Jēzus un Dieva atspulgs šajā pasaulē ir vecāki: no tiem mēs mācāmies, kā lietas ir un kā ir pareizi, un kā vispār būt uz šīs zemes. Tāpat kā vecāki ierāda bērniem, kā lietas darāmas, viņi bērniem arī ierāda ceļu uz mūžību. Ar savu dzīvi viņi rāda piemēru dzīvēi, ar savu skatījumu uz pasauli — iemāca vērtības, ar savu miršanu apliecina, ka dzīve turpinās.

Jēzus saka:
–Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs. Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt?– Meklējot pazudušo saiti, ir jāskatās Kristū. Viņā visa piedošana un dzīvība kopā salaista. Ar viņa labo prātu gaŗš un bagāts mūžs nodzīvots.

Aiz mūsu tēva nepaliek tukša vieta. Te stāv viņa nams, te viņa mūža darbs. Te aug viņa koks, te – viņa mežs. Te paliek viņa pēcnācēji, ko viņš ar savu darbu ir izvedis pasaulē. Te paliek un turpina dzīvot atmiņas un stāsti, kas sakņojas zemē, kuŗai viņš atdevis savus spēkus, un kas tagad viņu pieņems atpakaļ.

Viņa nogurušais ķermenis atgriezīsies zemē, no kuŗas tas nācis. Viņa mūžīgā dvēsele dosies uz mājokli, ko tai sataisījis Kristus sava Tēva namā. Tur viņu sagaidīs tie, kas pirms viņa devušies mūžības ceļā. Zemes sarautajam tīmeklim pārklāsies stiprais debesu tīmeklis, kas arī mūs reiz aizvedīs pie Dieva, kas ir visu mūsu Tēvs.

say something

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.