Metonīmijas

Vienu baltu rozi,Image result for white rose
Kad viss pārējais nozied –
Pār kritušām lapām,

Kad ēnas kļūst gaŗas,
Kad elpojam atvasaru,
Un saule pār takām.

Vienu zaļu ērkšķi,
Ko apcirstā vāzē iemērkt
Pie melnām saknēm,

Vienu siltu roku
Zem kailajiem kokiem,
Kad rudens atnāk

Raudzīties zvaigznēs,
Kur dvēseles aiznes
Vējš garām kapiem.

say something

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.