pūpolu svētdienā

no kaut kurienes manā vētrainajā jaunībā atceros Imanta Ziedoņa dzejoli par biti (citāts pēc atmiņas lejāk). un kaut kā šķiet, ka tas lielā mērā raksturo patreizējo situāciju LELB. ne jau aiz laba prāta bites mirst.

Kad bite dzeloni lieto,
Tad bite mirst.
Vai bite zina, ka dzelonis
Viņu no dzīves šķirs?

Ar darbu viņa ir mācīta,
Ar spārniem, ar ziediem,
Ar pūpoliem, pūpoliem
Un medus sviedēm.

Nu viņa guļ beigta pie skrejas.
Jūs palieciet klusi!
Viņai bija taisnība,
Ja reiz viņa ir iedzēlusi.

Jo ar darbu viņa ir mācīta,
Ar spārniem, ar ziediem,
Ar pūpoliem, pūpoliem
Un medus sviedēm.

say something

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.