un pēkšņi – tas pie krusta mirušais Dievs ir dzīvs manā slepenajā istabā

Krusta ceļš Aglonā. Šogad pietrūka Ceļa. Pietrūka nedēļas ar Jēzu. Cauri saulei, laukiem, lietum, dīvainām lietām, pārāk daudz cilvēkiem. Šogad manas lūgšanas sēdēja mājās. Krusta ceļš uzrunā kā kādreiz, kad šis rakstītājs bija jauns. un jā, bīskaps uzprasās un starptautisku konfliktu. Bet Jēzus IR starptautisks konflikts. Un starptautisks miers. Un mīlestība. Un valoda, kas stāv […]

Read More un pēkšņi – tas pie krusta mirušais Dievs ir dzīvs manā slepenajā istabā