multilevel forgetfulness

on the borders of sleep, between what is and what will never be, or maybe, between what was and what only seemed, she steps in. grey, and a little bent over her walking stick, she hovers at the margins of perception, and i know her, always have known. she is my mother. or what i […]

Read More multilevel forgetfulness

comparatively

even when death is but passing, it towers and looms over the traveller home; the things important on the linear path get brushed under the quiet rock, the immense carpet made by transcendent hands; death is but passing – you know it, and i, and yet we stay

Read More comparatively

par tautu dieviem un laiku dieviem, kas nepastāv mazāk tāpēc vien, ka kāds izdomāja ateismu

to laiku dievi tumsā un pērkonos, lāpu un skalu gaismā. šo laiku dievi steigā un panikā, sveču un elektrības spīdumā. to laiku dievi smagā darbā un asiņu upuŗos, degošu miesu smārdā un ražas vācēja sviedros. šo laiku dievi pie konvejieŗiem un letēm, lielveikalu drūzmā un mākslīgu kalnu slēptuvē. to laiku dievi – tirgoņi, ierauti laikā, […]

Read More par tautu dieviem un laiku dieviem, kas nepastāv mazāk tāpēc vien, ka kāds izdomāja ateismu