a little bit about birds and gardens

this is a translation from “Dīvainā karaļvalsts” (The strange kingdom) by J. Rubenis. i kinda found it a little bit inspiring. especially the bird part.

PUTNU SARUNA

Reiz divi putni pils dārzā savā starpā sarunājās.

“Bruņinieks saprot putnu valodu un ir nelaimīgs, jo viņš arī grib būt putns,” teica viens.

“Vērojot putnus, viņš ir iemācījies jaut lidot savām domām,” otrs piebilda.

“Vai tiešām cilvēks nevar dzīvot starp putniem un būt laimīgs?” pirmais jautāja.

“Viņam nemitīgi ir jāapzinās, ka cilvēks nevar lidot,” otrs atbildēja.

No pils dārzā iznāca Princeses.

“Mēs mācīsim Bruņiniekam Paradīzes noslēpumu,” viņas apņēmīgi sacīja putniem.

“Kāds tas ir?” putni jautāja.

“Būt laimīgam tādam, kāds tu esi, labi zinot, ka kaut kas tu neesi,” Princeses atbildēja.

BIRD DIALOGUE

Two birds had a conversation in the palace garden.

“The Knight understands the language of the birds, and he is unhappy because he, too, would like to be a bird,” one said.

“Watching birds has taught him to let his thoughts fly,” the other added.

“Is it really so that a human cannot live among birds and be happy?” the first asked.

“They have to live with the knowledge that humans cannot fly,” the other answered.

The Princesses walked out into the garden.

“We will teach the Knight the secret of Paradise,” they declared to the birds.

“And what it be?” the birds asked.

“To be happy being the way you are, knowing well that there is something you are not,” the Princesses answered.

say something

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.