perfekts mācītājs

Gadījās vienā lapā uzskriet šādam stāstiņam.

Perfektais mācītājs sprediķo tieši 10 minūtes. Viņš nenogurstoši nosoda grēku, bet nekad neaizskaŗ baznīcēnu jūtas. Viņš strādā no 8 rītā līdz pusnaktij, kā arī slauka baznīcu.

Perfektais mācītājs pelna Ls20 nedēļa, valkā labas drēbes, pērk labas grāmatas, brauc labā mašīnā un ziedo Ls15 baznīcas darbam. Viņa vecums ir 29 gadi, bet darba pieredze – pāri 40. Un viņš noteikti ir visai glīts.

Perfektais mācītājs ārkārtīgi veiksmīgi darbojas ar pusaudžiem un pavada lielāko daļu laika ar draudzes pensionāriem. Viņš visu laiku smaida ar nopietnu seju, jo viņam piemīt humora izjūta, kas palīdz nopietni izturēties pret draudzes darbu. Viņš dienā apmeklē 15 mājas un vienmēr ir atrodams savā darbistabā, ja kādam ir kāda vajadzība.

Perfektais mācītājs vienmēr atrod laiku dažādām draudzes grupām, nekad neizlaiž draudzes padomes, svētdienas skolas vai altāŗa kopēju tikšanos. Viņš ik brīdi aktīvi iesaistās to cilvēku evaņģelizēšanā, kuŗi vēl nav draudzē.

Perfektais mācītājs ir tepat, kaimiņu draudzē!

Ja jūsu mācītājs tāds nav, tad aizsūtiet šo vēstuli sešām citām draudzēm, kam arī ir apnikuši viņu mācītāji. Tad iesaiņojiet savu mācītāju un nosūtiet viņu uz draudzi, kas ir adrešu saraksta sākumā. Ja visi sadarbosies, vienā nedēļā katra draudze saņems 1 643 mācītājus. Viens no tiem noteikti būs perfekts.

Šīs vēstules panākumiem ir jātic. Bija viena draudze, kas pārtrauca ķēdi, un viņi dabūja savu veco mācītāju atpakaļ pēc divarpus mēnešiem.

say something

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.