par iespējamībām

ja pastāv kāda negatīva vai bīstama rezultāta iespējamība – vai tas obligāti nozīmē, ka pati lieta, process, aktivitāte, doma – ir sliktas pašās sevī, un no tām būtu jāizvairās?

ja pastāv iespējamība iegriezt pirkstā – vai tas var attaisnot izvairīšanos no naža lietošanas, lai gatavotu ēst vai radītu kādu kokgriezumu?

ja pastāv iespējamība apdedzināties – vai tāpēc neaizdegt sveci istabā?

ja veidojot attiecības ar kādu, pastāv iespējamība, ka tās var pārvērsties par kaut ko citu – vai tāpēc nesaskarties ar cilvēkiem, baidoties, ka saruna var pārvērsties atklātībā, atklātība – tuvībā, kas pārsniedz to, ko lielākā daļa ļaužu apzīmē ar draudzību?

spriedze, kas rodas vienošanās un vēlēšanās starpā ir vēl viena daļa no vienošanās, iespēja pieaugt, attīstīties, iemācīties starpību starp es gribu un es drīkstu. varbūt arī – starp es gribu, es drīkstu un es varu, starp atļauto, iespējamo, vēlamo un esošo.

daži teiks, ka mans rakstītais ir viena vienīga demagoģija. es, savukārt, domāju – neptūnēna domu vilnis.

say something

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.