gadījās būt klāt

pēc ļoti mīļa ielūguma biju klāt misē, kur mūža solījumus salika viena karmelitu OCD māsa.

misi vadīja kardināls Pujats, kuŗš cita starpā (dažādās vietās) teica arī šos vārdus:

  • Jēzus brīvi pastaigājās pa Ģeneceretes ezeru, kamēr viņa mācekļi vaiga sviedros cīnījās ar viļņiem.
  • tas nams ko mēs paši savā spēkā varam uzcelt, vairāk līdzinās nevis krāšņai pilij, betgraustu būdai.
  • pārējie mācekļi palika savā laivā pie savas domāšanas un dzīves veida, bet Pēteris piedzīvoja brīnumu un izmaiņas savā dzīvē
  • cilvēks tiek šķīstīts Dieva mīlestības ugunīs vai arī ciešanās
  • gaisma, ko tu meklē, plūst no tavām tuvām attiecībām ar Jēzu: viņš tevi iedvesmo un vada tavu dzīvi tādā mērā, kādā tu pats ļauj.

klausījos un domāju – cik precīzi pateikts. par izkāpšanu no savas laivas, kas vētrā tāpat šūpojas un ir nestabila; par to, ka pasaule bez attiecībām ar Jēzu ir grausts. un tas, ka uzticoties Jēzum, var iziet arī tur, kur nevar iziet neuzticoties.

say something

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.